Language 

Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Slovenščina) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word
350 / 245 A
1 / 1 Abnice
1 / 1 Abnost
1 / 1 Abnostjo
3 / 3 Aj
1 / 1 Ajno
45 / 44 Ajte
6 / 4 Aka
1 / 1 Akali
6 / 5 Akam
1 / 1 Akanje
2 / 2 Akati
2 / 2 Akovanja
1 / 1 Akovanju
2 / 2 Akuje
17 / 14 Akujem
13 / 11 Al
6 / 6 Ala
1 / 1 Ale
70 / 59 Ali
 
Count Word
2 / 2 Alili
2 / 2 Alo
1 / 1 Alosten
9 / 8 Alosti
8 / 8 Alostna
1 / 1 Alostnem
5 / 5 Alostno
1 / 1 Alovali
2 / 2 Ami
47 / 45 Ampak
1 / 1 Ana
1 / 1 Ane
1 / 1 Anemu
1 / 1 Angeli
14 / 14 Anja
29 / 26 Anje
13 / 13 Anju
1 / 1 Annual
1 / 1 Anske
4 / 4 Anskega
 
Count Word
2 / 2 Anskim
4 / 4 Ansko
18 / 15 Apostole
126 / 83 Apostoli
1 / 1 Apostolom
3 / 3 Apostolov
1 / 1 Aranje
1 / 1 Arek
1 / 1 Arevate
1 / 1 Ari
3 / 3 Arki
3 / 3 Arkom
1 / 1 As-Stoletje
24 / 21 Asa
2 / 2 Asih
2 / 2 Asom
1 / 1 Ast
2 / 2 Asti
3 / 3 Astili
16 / 14 Astite
 
Count Word
90 / 84 Asu
1 / 1 Asv
26 / 24 Ate
43 / 38 Ati
2 / 2 Avah
6 / 6 Ave
2 / 2 Bali
2 / 2 Balzam
4 / 4 Barvah
3 / 3 Barve
3 / 2 Bdim
1 / 1 Bdite
1 / 1 Bede
2 / 2 Bedenja
2 / 2 Bedim
1 / 1 Bedne
10 / 10 Berite
8 / 7 Besed
5 / 5 Besedah
1 / 1 Besedam
 
Count Word
59 / 36 Besede
2 / 2 Besedi
1 / 1 Betlehemska
1 / 1 Bez
35 / 31 Bil
34 / 33 Bila
3 / 3 Bile
90 / 84 Bili
3 / 2 Bio
2 / 2 Biste
2 / 1 Bistre
1 / 1 Bit
5 / 5 Bitja
3 / 3 Bitje
1 / 1 Bivanje
2 / 1 Bla
1 / 1 Blagi
3 / 3 Blagoslavlja
1 / 1 Blagoslavljajte
1 / 1 Blagoslavljal
 
Count Word
2 / 2 Blagoslavljate
2 / 2 Blagoslivljam
8 / 7 Blagoslova
8 / 8 Blagoslovi
12 / 12 Blagoslovila
1 / 1 Blagoslovit
2 / 2 Blagosloviti
3 / 3 Blagoslovljene
1 / 1 Blagoslovljenih
2 / 2 Blagoslovljenimi
56 / 54 Blagoslovom
2 / 2 Blagoslovu
1 / 1 Blagostanja
2 / 2 Blagosti
1 / 1 Bliže
1 / 1 Bližino
1 / 1 Bližnjem
1 / 1 Bližnjih
29 / 27 Blizu
736 / 424 Bo
 
Count Word
99 / 82 Bodite
112 / 92 Bodo
208 / 162 Boga
1 / 1 Boga-
3 / 2 Bogastvo
1 / 1 Bogatej
53 / 47 Bogom
1 / 1 Bogoslu
3 / 2 Boj
1 / 1 Bojev
1 / 1 Bojite
1 / 1 Bojno
5 / 5 Boju
61 / 33 Bole
1 / 1 Bolečin
1 / 1 Bolečina
2 / 2 Bolečino
1 / 1 Bolezen
1 / 1 Boli
1 / 1 Bolima
 
Count Word
6 / 6 Bolje
1 / 1 Boljši
1 / 1 Bolne
1 / 1 Bolni
1 / 1 Bomo
6 / 6 Bori
1 / 1 Borim
3 / 3 Borite
4 / 4 Bosta
384 / 239 Boste
2 / 2 Božanske
1 / 1 Božanski
6 / 6 Božji
1 / 1 Božjih
2 / 2 Božjo
1 / 1 Brali
1 / 1 Branite
3 / 3 Branjem
3 / 3 Brat
8 / 7 Brata
 
Count Word
3 / 3 Brati
7 / 6 Bratje
4 / 4 Bratov
1 / 1 Bratske
1 / 1 Brdo
1 / 1 Breme
1 / 1 Bremeni
85 / 75 Brez
1 / 1 Brezmadežnem
1 / 1 Brezmadežno
1 / 1 Brezmejne
7 / 7 Brezmejno
1 / 1 Brezupa
2 / 2 Bri
1 / 1 Brsti
1 / 1 Brstiči
1 / 1 Budete
2 / 2 Budite
1 / 1 Ca
2 / 2 Čaka
 
Count Word
2 / 2 Časa
1 / 1 Čase
2 / 2 Častite
1 / 1 Častiti
5 / 4 Če
1 / 1 Celega
4 / 4 Celo
1 / 1 Celoti
1 / 1 Ceniti
1 / 1 Center
22 / 18 Cerkev
4 / 4 Cerkve
1 / 1 Cerkvijo
3 / 3 Cilj
4 / 4 Čim
1 / 1 Čista
1 / 1 Čistih
1 / 1 Čistim
3 / 3 Čisto
1 / 1 Citat
 
Count Word
3 / 3 Človeka
1 / 1 Človeškem
1 / 1 Čolo
3 / 1 Črpajte
1 / 1 Čudežne
1 / 1 Čudežno
1 / 1 Čutenjem
3 / 2 Čutili
16 / 16 Cvet
1 / 1 Cvetja
1 / 1 Cvetlica
1 / 1 Cvetlice
1 / 1 Cvetne
3 / 3 Cvetovi

This list was generated from all the Medjugorje messages from
1. marec 1984  till the latest message of 25. julij 2021

 


Wap Home | Updates  | Međugorje[EN]  | Sporočila  | Novice[EN]  | Videos[EN]  | Galerija[EN]

Powered by www.medjugorje.ws